Haqqımızda - IZOLIT.AZ

AZ    |    RU    |    EN
B.e. – C., 10:00-dən 19:00-dək
+994 (77) 223 00 99
ANA SƏHİFƏ     |     HAQQIMIZDA    |    TEXNİKİ GÖSTƏRİŞLƏR     |     MƏHSULLAR     |     TƏRƏFDAŞLAR     |     ƏLAQƏ
AZ    |    RU    |    EN
ANA SƏHİFƏ   |   HAQQIMIZDA   |   TEXNİKİ GÖSTƏRİŞLƏR    |    MƏHSULLAR   |    TƏRƏFDAŞLAR   |    ƏLAQƏ
AZ    |    RU    |    EN
Перейти к контенту
“ASK İzolit” MMC
1.    Müxtəlif təyinatlı daxili diametrləri 38÷1400 mm, qalınlıqları 3÷50 mm və uzunluqları 0,5÷12000 mm olan şüşəplastik borular və silindrlər aşağıda göstətilən sahələrdə tətbiq olunur:
 • mədən daxili neft və lay sularını ötürmə xəttləri;
 • lay qatlarında təzyiqi saxlamaq üçün su xəttləri;
 • yeraltı maqistral və texnoloji boru xəttləri;
 • neft-qazın geoloji kəşfiyyat işlərində kern ötürücüləri və süxur nümunələri üçün NK boruları;
 • dəniz platformalarında qoruyucu konstruksiyalar üçün korroziyaya davamlı elementər;
 • yanğın sondürmə sistemləri üçün qidalandırıcı boru xəttləri;
 • mədən daxili kabel elektrik ötürmə xəttləri çəkilişində istifadə üçün qoruyucu  kompozit üzlüklər və s.
 • içməli və texniki su xəttləri;
 • şəhərdaxili və maqistral kanalizasiya xəttləri;
 • meliorasiya və suvarma sistemləri  üçün borular və qanovlar;
 • bataqlıq qurutma və qrunt sularını axıtma sistemləri (drenaj) üçün boru xəttləri;
2.   Elektrotexnika və Energetika sahəsi üçün şüşəplastik silindrlər, müxtəlif konfiqurasiyalı en kəsiyə malik olan şüşəplastikdən profillər və boruçuqlar
 • yağlı və yağsız transformatorlarda dolaq və yağ baryer izolyasiyası üçün daxili diametrləri 200÷900 mm, qalınlıqları 5÷10 mm və uzunluqları 300÷12000 mm olan şüşəplastik borular və silindrlər (pokrışkalar);
 • müxtəlif gərginlikli ölçü transformatorları üçün istiyə davamlı kompozit gövdələr və izolyatorlar üçün buşinqlər.
 • yarımstansiyalarda və qapalı tipli yüksəkgərginlik avadanlıqlarında  110-500 kV-luq dayaq və  izolyatorları üçün ŞP-dən gövdələr (buşinqlər, pokrışkalar);
 • yüksəkgərginlik  kabel elektrikötürmə xəttləri və kanallarının çəkilişində istifadə üçün daxili diametri 38- 500 mm qalınlıqları 3-50 mm olan qoruyucu  kompozit üzlüklər, baxış quyuları və s.
 • transformatorlar, generatorlar, elektrik  mühərrikləri, reaktorlar, yüksəkgərginlik açarları və digərlərində gövdə izolyasiyası və dolaqlar arası pərçim izolyasiyasında;
 • yüksəkgərginlikli elektrik ötürmə xəttlərində (35-220 kV) çubuq dartı və asılqan izolyatorlarında, (330- 500 kV və daha yüksək) parçalanmış paralell xəttlər arası aralıq izolyatorlar;
 • yarımstansiyalarda və qapalı tipli yüksəkgərginlik
 • avadanlıqlarının girişlərində qoyulmaq  üçün izolyasiya
 • xarakterli ayaqaltılar üçün (ölçüləri 500x 500;
 • 700x800; 800x1000 mm);
 • yarımstansiyalarda, paylayıcı qurğularda
 • və gərginlik altında olan avadanlıqlarda
 • təmir işləri aparmaq üçün şüşəplastikdən,
 • 1000÷7000 mm uzunluqlarda, elektroizoləedici nərdivanlar və s
3.   Müxtəlif təyinatlı, xarici diametri 16÷630 mm olan polietilen  boruların və fitinqlərin istehsalı;
Polietilen borular mənfi 60-dan müsbət 60°C-yə kimi olan, 4÷ 32 bar təzyiq altında işləyən, texniki və içməli su təchizatı boru xətlərində istifadə olunur.
4.   Müxtəlif təyinatlı, xarici diametri 16÷63 mm olan polipropilen və kompozit  boruların və fitinqlərin istehsalı;

Polipropilen və kompozit  boruların işçi təzyiqi 2,5 MPa-dan çox olmayan texniki və içməli soyuq su xətlərində, temperaturu müsbət 80°C-yə qədər və işçi təzyiqi 2,0 MPa-dan çox olmayan istilik xətlərində istifadə olunur
5.   Beton konstruksiyaların möhkəmləndirilməsi üçün Ø4÷32mm diametrdə kompozit polimer armatur
İstifadə sahələri:

 • Layihə sənədlərinin tələblərinə uyğun olaraq bina və qurğularda
 • Yol tikintisində.
 • Müxtəlif məqsədli bina və konstruk-siyaların beton  strukturlarında.
 • Tikililərin fundament və döşəməlində
 • Kərpic binaların laylı hörgüsündə
 • Tikinti divarlarının istilik izolyasiyası üçün dubalar kimi
 • Konstruksiyalarda setka və çubuqlar kimi.
 • Üç qatlı daş divarların möhkəm şəkildə bərkidilməsində, mülki, sənaye və kənd təsərrüfatı tikililərinin nəm çəkən daşıyıcı qatında
 • Sahil gücləndirmə və bəndləmə konstruksiyalarında
 • Dəniz və liman obyektlərində
 • Kanalizasiya sistemlərində
 • Meliorasiya və drenaj sistemləri və s.
 • Yol və trotuar plitələrində, hasarlarda
 • Zədələnmiş dəmir-beton və kərpic konstruksiyalarının təmirində
 • Kimya istehsalı sahəsi elementlərində
 • Metrolarda tunel çəkmə konsrtuksiyalarında
 • Betondan hazırlanmış elektrik gərginliyinə məruz qala bilən məhsullarda (işıqlandırma pillonları, elektrik ötürücü dirəkləri, izolyasiya elektrik xətti çəkilişləri, dəmir yolu şpallar, kollektorlar, kabel kanalları və s.)
 • Hazır və inşa ediləcək tikililərin zəlzələyə dayanıqlığını artırmaq üçün konstruksiyalarda
COPYRIGHT 2022 İZOLİT.AZ
BİZİ  SOSİAL  ŞƏBƏKƏLƏRDƏ  İZLƏYİN
Назад к содержимому